پایان نامه و تز
.::فروش پایان نامه و تز لاتین::.


951.
Integration of new technologies into existing mature process to improve efficiency and reduce energy consumption
by Ahmed, Sajjad, Ph.D., University of Waterloo (Canada), 2009, 215 pages; AAT NR56108
› 110 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
952.
Integration of hydrogen and carbon dioxide management within refinery planning
by Alhajri, Ibrahim, Ph.D., University of Waterloo (Canada), 2009, 165 pages; AAT NR55476
› 72 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
953.
Investigation and characterization of analyte-reporter enzyme conjugates for the enzyme-multiplied immunoassay technique
by Chiu, May Leung, Ph.D., University of California, Los Angeles, 2009, 199 pages; AAT 3388145
› 86 references
Preview (271 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
954.
Investigating the continuous circuit coprecipitation of arsenic(V) with ferric iron in sulphate media
by De Klerk, Richard Jack, M.Eng., McGill University (Canada), 2009, 111 pages; AAT MR53572
› 69 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
955.
Investigation of sulfate nanoparticulate formation for a catalyzed diesel particulate filter on an engine fueled with ultre low sulfur diesel and a biodiesel blend
by Kapetanovic, Suncica (Susan), M.A.Sc., University of Toronto (Canada), 2009, 150 pages; AAT MR52702
Preview (1 MB) Full Text - PDF (8 MB)
****************************************************************
956.
Investigation of high antimony-content gallium arsenic nitride-gallium arsenic antimonide heterostructures for long wavelength application
by Rathi, Manish K., Ph.D., The University of Wisconsin - Madison, 2009, 199 pages; AAT 3384456
› 177 references
Preview (329 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
957.
Investigation of reaction networks and active sites in bio-ethanol steam reforming over cobalt based catalysts
by Song, Hua, Ph.D., The Ohio State University, 2009, 282 pages; AAT 3375839
› 205 references
Preview (281 K) Full Text - PDF (13 MB)
****************************************************************
958.
Kinetics & inhibition of chloride hydrolysis in Canadian bitumens
by Kaur, Harmeet, M.Sc., University of Alberta (Canada), 2009, 217 pages; AAT MR54717
› 59 references
Preview (296 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
959.
Laboratory study of high temperature corrosion in petroleum refineries
by Li, Nana, M.Sc., University of Alberta (Canada), 2009, 101 pages; AAT MR54960
› 106 references
Preview (285 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************
960.
Lipid bilayer heterogeneities controlled by pH: Basic studies and applications in liposome based drug delivery
by Karve, Shrirang, Ph.D., Polytechnic Institute of New York University, 2009, 151 pages; AAT 3372804
› 97 references
Preview (537 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


901.
Chromographic separation of asphaltenes on silica materials
by Razavilar, Negin, M.Sc., University of Alberta (Canada), 2009, 107 pages; AAT MR54184
› 43 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
902.
Combustion catalytique du CH4 imbrule dans les gaz d'echappement des vehicules au gaz naturel
by Zanoletti, Massimiliano, Ph.D., Ecole Polytechnique, Montreal (Canada), 2009, 283 pages; AAT NR53809
› 274 references
Preview (681 K) Full Text - PDF (9 MB)
****************************************************************
903.
Comparison of alpha-ferric oxide electrodes grown by direct plasma and thermal oxidation of iron for photoelectrochemical water splitting
by Chernomordik, Boris David, M.Eng., University of Louisville, 2009, 86 pages; AAT 1471949
› 148 references
Preview (330 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
904.
Component terminal dynamics in weakly and strongly interacting blends
by Ozair, Sehban N., Ph.D., University of Minnesota, 2009, 264 pages; AAT 3389352
› 122 references
Preview (3 MB) Full Text - PDF (11 MB)
****************************************************************
905.
Comportement du stearate de magnesium lors du melange de poudres pharmaceutiques
by Perrault, Martin, M.Sc.A., Ecole Polytechnique, Montreal (Canada), 2009, 160 pages; AAT MR53918
› 112 references
Preview (855 K) Full Text - PDF (10 MB)
****************************************************************
906.
Control loop performance assessment with closed-loop subspace identification
by Danesh Pour, Nima, M.Sc., University of Alberta (Canada), 2009, 132 pages; AAT MR52386
› 99 references
Preview (447 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
907.
Corrosion control in thermoelectric power plant cooling systems using impaired waters as alternative sources
by Hsieh, Ming-Kai, Ph.D., Carnegie Mellon University, 2009, 216 pages; AAT 3382442
› 112 references
Preview (327 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
908.
Crossflow membrane filtration of biological suspensions for protein recovery
by Venkiteshwaran, Adith, Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute, 2009, 172 pages; AAT 3385863
› 168 references
Preview (795 K) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
909.
Defect modification in MFI zeolite membranes: Cyclodextrin deposition
by Gibbons, William, M.S., University of Colorado at Boulder, 2009, 71 pages; AAT 1473631
› 56 references
Preview (587 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
910.
Design and synthesis of magnetic nanoparticles with gold shells for single particle optical tracking
by Lim, JitKang, Ph.D., Carnegie Mellon University, 2009, 249 pages; AAT 3374755
› 182 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (10 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


851.
Tailoring filtration membranes using photo-induced graft polymerization to reduce fouling by natural organic matter and proteins, and to manage risk of EPA candidate contaminants
by Zhou, Mingyan, Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute, 2009, 282 pages; AAT 3401260
› 307 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
852.
Technical and economic comparison of natural gas sweetening process
by Sehgal, Vipin, M.Eng., Dalhousie University (Canada), 2009, 125 pages; AAT MR50040
› 53 references
Preview (958 K) Full Text - PDF (9 MB)
****************************************************************
853.
Techno-economic analysis of di-butyl ketone, di-methyl furan and hydroxymethyl furfural production from biomass based resources
by Patel, Akshay D., M.S., Iowa State University, 2009, 83 pages; AAT 1474731
Preview (471 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
854.
The development of nanofluidic platforms for biomolecular separations
by Garcia, Anthony L., Ph.D., The University of New Mexico, 2009, 150 pages; AAT 3369600
› 96 references
Preview (380 K) Full Text - PDF (16 MB)
****************************************************************
855.
The influence of chemical and mechanical flocculation on paper formation as assessed by the grammage probability distribution
by Jing, Yan, M.S., Miami University, 2009, 99 pages; AAT 1471625
› 63 references
Preview (401 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
856.
The localization and behavior of fluorescently tagged magnetic nanoparticles in biological systems
by Sewell, Mary Kathryn, M.S., The University of Alabama, 2009, 124 pages; AAT 1468048
› 70 references
Preview (220 K) Full Text - PDF (15 MB)
****************************************************************
857.
Theoretical and experimental studies of mixing enhancement in micromixers
by Adeosun, John T., Ph.D., Stevens Institute of Technology, 2009, 242 pages; AAT 3370306
› 127 references
Preview (233 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
858.
Theory and applications of ultrasonic soft materials and surface analyzer (USMASA)
by Yang, Wei, Ph.D., University of Southern California, 2009, 169 pages; AAT 3368729
› 35 references
Preview (162 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
859.
Thermal modeling of solid oxide fuel cell based biomass gasification systems
by Colpan, Can Ozgur, Ph.D., Carleton University (Canada), 2009, 299 pages; AAT NR60102
Preview (774 K) Full Text - PDF (9 MB)
****************************************************************
860.
Thermal degradation of aqueous amines used for carbon dioxide capture
by Davis, Jason Daniel, Ph.D., The University of Texas at Austin, 2009, 308 pages; AAT 3372436
› 39 references
Preview (420 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


801.
Predicting blending efficiency using only key flow properties--The next step in blender design
by Djomlija, Milorad, Ph.D., University of Florida, 2009, 121 pages; AAT 3400246
› 34 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
802.
Prediction and control of atomic self assembly in aluminum(110) homoepitaxy
by Tiwary, Yogesh, Ph.D., The Pennsylvania State University, 2009, 152 pages; AAT 3399717
› 200 references
Preview (778 K) Full Text - PDF (12 MB)
****************************************************************
803.
Preparation, characterization and performance of poly(vinyl alcohol) based membranes for pervaporation dehydration of alcohols
by Hyder, Md. Nasim, Ph.D., University of Waterloo (Canada), 2009, 215 pages; AAT NR55515
Preview (701 K) Full Text - PDF (9 MB)
****************************************************************
804.
Preparation of thin-film-composite polyamide membranes for desalination using novel hydrophilic surface modifying macromolecules
by Abu Tarboush, Belal, M.A.Sc., University of Ottawa (Canada), 2009, 113 pages; AAT MR52342
Preview (599 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
805.
Processing, morphology and properties of graphene reinforced polymer nanocomposites
by Kim, Hyunwoo, Ph.D., University of Minnesota, 2009, 198 pages; AAT 3373405
› 225 references
Preview (819 K) Full Text - PDF (13 MB)
****************************************************************
806.
Processability of Canadian synthetic crude oil blended with Chinese Dagang crude oil
by Xu, Xiaoyan, M.Sc., University of Calgary (Canada), 2009, 113 pages; AAT MR49782
› 29 references
Preview (398 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
807.
Production of bio-crude from forestry waste by hydro-liquefaction in sub-/super-critical methanol and upgrading of bio-crude by hydro-treating
by Yang, Yun, M.Sc.Eng., Lakehead University (Canada), 2009, 171 pages; AAT MR49962
› 215 references
Preview (341 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
808.
Propellant tank pressurization modeling for a hybrid rocket
by Fernandez, Margaret Mary, M.S., Rochester Institute of Technology, 2009, 169 pages; AAT 1468207
› 43 references
Preview (229 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
809.
Protein crystallization using micro-fluidic devices
by Sugiyama, Masano, Ph.D., University of Minnesota, 2009, 169 pages; AAT 3371918
› 165 references
Preview (648 K) Full Text - PDF (76 MB)
****************************************************************
810.
Purification and determination of antioxidant activity of stilbenoids from the hairy root cultures of peanut
by Abbott, Julie Ann, M.S.B.E., University of Arkansas, 2009, 129 pages; AAT 1470878
› 64 references
Preview (213 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


751.
Mesenchymal stromal cell differentiation into osteoblasts on modular artificial proteins with bioactive ligands
by Malouf, Diana, M.A.Sc., University of Ottawa (Canada), 2009, 135 pages; AAT MR58184
Preview (256 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
752.
Mesoscale modeling and computer simulation of tethered nanoparticle "Shape-amphiphile" assemblies
by Iacovella, Christopher R., Ph.D., University of Michigan, 2009, 149 pages; AAT 3382221
› 174 references
Preview (281 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
753.
Mesoscopic thermodynamics in smooth and curved interfaces in asymmetric fluids
by St. Pierre, Heather Jane, Ph.D., University of Maryland, College Park, 2009, 167 pages; AAT 3372918
› 125 references
Preview (395 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
754.
Mesure de la floculation d'une suspension fibreuse par reflectometrie laser
by Ahanda Mbock, Rudolph, M.Sc., Universite du Quebec a Trois-Rivieres (Canada), 2009, 82 pages; AAT MR48671
› 48 references
Preview (219 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************
755.
Metabolic engineering of Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae to mutasynthesize natural phenylpropanoids and novel analogs
by Chemler, Joseph Anthony, Ph.D., State University of New York at Buffalo, 2009, 175 pages; AAT 3372028
› 293 references
Preview (719 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
756.
Metabolic engineering and process development for enhanced propionic acid production by Propionibacterium acidipropionici
by Zhang, An, Ph.D., The Ohio State University, 2009, 271 pages; AAT 3346562
Preview (271 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
757.
Methanol-to-olefins in a fluidized bed: Experimental and modelling study
by Kaarsholm, Mads, Ph.D., Ecole Polytechnique, Montreal (Canada), 2009, 222 pages; AAT NR49419
› 102 references
Preview (265 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
758.
Micellization of nonionic amphiphiles in solvent mixtures
by Ravi, Venkataramanan, M.S., State University of New York at Buffalo, 2009, 246 pages; AAT 1469122
› 184 references
Preview (633 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
759.
Microfluidic and microscale cell cultures for high-throughput cell-based assays and bioprocess development
by Wen, Yuan, Ph.D., The Ohio State University, 2009, 265 pages; AAT 3376090
› 391 references
Preview (809 K) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
760.
Microstructure development in viscoelastic fluid systems
by Li, Huaping, Ph.D., University of Alberta (Canada), 2009, 207 pages; AAT NR51245
› 111 references
Preview (2 MB) Full Text - PDF (10 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


701.
Fabrication and characterization of oxide-based thin film transistors, and process development for oxide heterostructures
by Lim, Wantae, Ph.D., University of Florida, 2009, 147 pages; AAT 3367550
› 124 references
Preview (12 MB) Full Text - PDF (17 MB)
****************************************************************
702.
Finite element methods for viscoelastic fluid flow simulations: Formulations and applications
by Coronado, Oscar M., Ph.D., Rice University, 2009, 211 pages; AAT 3362145
› 106 references
Preview (763 K) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
703.
Flame blowout and pollutant emissions in vitiated combustion of conventional and bio-derived fuels
by Singh, Bhupinder, Ph.D., University of Florida, 2009, 268 pages; AAT 3400306
Preview (218 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
704.
Fluid phase equilibrium as modeled by the Statistical Associated Fluid Theory (SAFT) equation of state
by Ott, Brian A., Ph.D., Michigan Technological University, 2009, 205 pages; AAT 3372422
› 18 references
Preview (392 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
705.
Food-beverage emulsions: Texture and stability
by Kong, Youngsun, Ph.D., Illinois Institute of Technology, 2009, 199 pages; AAT 3370861
› 89 references
Preview (252 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
706.
Forced dispersion of liquefied natural gas vapor clouds with water spray curtain application
by Rana, Morshed Ali, Ph.D., Texas A&M University, 2009, 233 pages; AAT 3400813
Abstract
****************************************************************
707.
Fouling-resistant coating materials for water purification
by Wu, Yuan-Hsuan, Ph.D., The University of Texas at Austin, 2009, 177 pages; AAT 3371804
› 115 references
Preview (317 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
708.
Functionalized hyperbranched polyethylenes by chain walking ethylene copolymerization
by Morgan, Shawn, M.A.Sc., Laurentian University (Canada), 2009, 136 pages; AAT MR57706
Preview (328 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
709.
Fundamental aspects of membrane characterization by constant volume and constant pressure techniques
by Lashkari, Siamak, Ph.D., University of Ottawa (Canada), 2009, 315 pages; AAT NR51816
Preview (747 K) Full Text - PDF (12 MB)
****************************************************************
710.
Gas scrubber design in pharmaceutical R & D
by Hettenbach, Kevin, Ph.D., University of Rhode Island, 2009, 188 pages; AAT 3401122
Preview (230 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


651.
Dense carbon dioxide assisted polymer processing at the nanoscale
by Ellis, Jeffrey LeClair, Ph.D., The Ohio State University, 2009, 324 pages; AAT 3375840
› 261 references
Preview (911 K) Full Text - PDF (9 MB)
****************************************************************
652.
Design and development of a catalyst microsystem for the detection of carbon monoxide in hydrogen fuels
by Polster, Christopher S., Ph.D., Purdue University, 2009, 116 pages; AAT 3378845
› 92 references
Preview (597 K) Full Text - PDF (16 MB)
****************************************************************
653.
Design and construction of a polarization modulated infrared reflection absorption spectrometer and validation with carbon monoxide adsorption on a platinum (100) surface
by Winski, David Nathaniel, M.Ch.E., University of Delaware, 2009, 96 pages; AAT 1469589
› 53 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
654.
Design and modeling of pharmaceutical polymorphic crystallization processes
by Kee, Nicholas Chung Shen, Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign and National University of Singapore (Singapore), 2009, 146 pages; AAT 3374211
› 131 references
Preview (902 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
655.
Design and operation of intensified multiphase processes
by Azizi, Fouad, Ph.D., Dalhousie University (Canada), 2009, 278 pages; AAT NR50287
› 200 references
Preview (438 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
656.
Design and analysis in modelling reactive separation processes
by Ruiz Mercado, Gerardo J., Ph.D., University of Puerto Rico, Mayaguez (Puerto Rico), 2009, 106 pages; AAT 3327353
Preview (304 K) Full Text - PDF (950 K)
****************************************************************
657.
Designing novel orthopedic implants based on an anodization platform
by Yao, Chang, Ph.D., Brown University, 2009, 220 pages; AAT 3377234
› 146 references
Preview (201 K) Full Text - PDF (55 MB)
****************************************************************
658.
Design of graphical user interface for interlinked curriculum component modules for microchemical systems and modeling of T-shaped microchemical reactor
by Seelam, Srivenu, M.S., Texas A&M University - Kingsville, 2009, 148 pages; AAT 1481695
› 41 references
Preview (265 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
659.
Design, synthesis, characterization and drug release kinetics of PAMAM dendrimer based drug formulations
by Kurtoglu, Yunus Emre, Ph.D., Wayne State University, 2009, 104 pages; AAT 3372479
› 99 references
Preview (210 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
660.
Design, synthesis, and screening of ligands for the chromatographic separation of proteins
by Vutukuru, Srinavya, Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute, 2009, 123 pages; AAT 3371309
› 174 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


601.
Automated autocorrelation function analysis for detection, diagnosis and correction of underperforming controllers
by Howard, Rachelle Rose, Ph.D., University of Connecticut, 2009, 190 pages; AAT 3367361
› 126 references
Preview (378 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
602.
Bifunctional protein building blocks for functional hydrogel assembly
by Wheeldon, Ian R., Ph.D., Columbia University, 2009, 195 pages; AAT 3373576
› 147 references
Preview (241 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
603.
Biochemical and biophysical characterization of hyperthermophilic sugar isomerases and epimerases
by Harris, James Morgan, Ph.D., North Carolina State University, 2009, 145 pages; AAT 3377564
› 312 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
604.
Biochemical investigation of the intracellular trafficking of non-viral and hybrid gene therapy vectors
by Drake, David Michael, Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign, 2009, 197 pages; AAT 3362774
› 270 references
Preview (474 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
605.
Biodesulfurization of diesel fuel using imidazolium-based ionic liquids
by Soleimani, Mehran, Ph.D., The University of Western Ontario (Canada), 2009, 239 pages; AAT NR50391
› 167 references
Preview (272 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
606.
Bio-ethanol plant: Problems of stillage separation
by Safavieh, Mohammadali, M.S., State University of New York at Buffalo, 2009, 65 pages; AAT 1461754
Preview (615 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************
607.
Bioinformatics-driven protein design
by Reeder, Philippa Jane, Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute, 2009, 135 pages; AAT 3371296
› 141 references
Preview (954 K) Full Text - PDF (20 MB)
****************************************************************
608.
Biological pretreatments of corn stover biomass through aerobic and anaerobic solid substrate fermentation
by Tanjore, Deepti, Ph.D., The Pennsylvania State University, 2009, 219 pages; AAT 3399715
Preview (298 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
609.
Biological insertion of nanostructured germanium and titanium oxides into diatom biosilica
by Jeffryes, Clayton S., Ph.D., Oregon State University, 2009, 271 pages; AAT 3385607
› 218 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
610.
Biophysical effects of matrices on cellular colonization
by Iyer, Pooja, M.S., Oklahoma State University, 2009, 63 pages; AAT 1469168
› 54 references
Preview (136 K) Full Text - PDF (17 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


551.
The refractive index and absorbance of aqueous and organic fluids for immersion lithography
by Costner, Elizabeth A., Ph.D., The University of Texas at Austin, 2009, 302 pages; AAT 3389771
› 169 references
Preview (445 K) Full Text - PDF (8 MB)
****************************************************************
552.
The rheology, degradation, processing, and characterization of renewable resource polymers
by Conrad, Jason David, Ph.D., Clemson University, 2009, 261 pages; AAT 3389239
› 243 references
Preview (226 K) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
553.
Thermal transport from nanoscale heat-sources and in nano-structured materials
by Mazumder, Monalisa, Ph.D., Rensselaer Polytechnic Institute, 2009, 114 pages; AAT 3401230
› 104 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (13 MB)
****************************************************************
554.
Thermal pressure swing adsorption (TPSA) system for the removal of carbon dioxide
by Mulgundmath, Vinay, Ph.D., University of Ottawa (Canada), 2009, 257 pages; AAT NR51802
Preview (758 K) Full Text - PDF (12 MB)
****************************************************************
555.
Thermodynamic, transport and electrochemical properties of room temperature ionic liquids
by Moganty, Surya Sekhar, Ph.D., Clarkson University, 2009, 184 pages; AAT 3367976
› 129 references
Preview (253 K) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
556.
Thermodynamics of lattice fluids: Theory and simulation
by Chen, Yiming, Ph.D., The Johns Hopkins University, 2009, 190 pages; AAT 3339689
› 161 references
Preview (290 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
557.
The study of the biphasic microbial oxidation of naphthalene to cis-naphthalene dihydrodiol using Escherichia coli carrying naphthalene dioxygenase enzyme
by McIver, Angela Marie, Ph.D., The University of Iowa, 2009, 130 pages; AAT 3383156
› 63 references
Preview (885 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
558.
The use of capacitance-resistance models to optimize injection allocation and well location in water floods
by Weber, Daniel Brent, Ph.D., The University of Texas at Austin, 2009, 293 pages; AAT 3372663
› 89 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
559.
Tools for the design and engineering of stimulus-responsive peptides and intrinsically disordered protein scaffolds
by Blenner, Mark A., Ph.D., Columbia University, 2009, 214 pages; AAT 3386125
› 245 references
Preview (234 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
560.
Toughening mechanism of polypropylene/calcium carbonate nanocomposites
by Lin, Yong, Ph.D., Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong), 2009, 241 pages; AAT 3396791
› 213 references
Preview (463 K) Full Text - PDF (21 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


501.
Strontium cerium oxide-based protonic conductors for hydrogen production and separation by water gas shift, steam reforming, and carbon dioxide reforming reactions
by Li, Jianlin, Ph.D., University of Florida, 2009, 171 pages; AAT 3401468
Abstract
****************************************************************
502.
Structure, rheology, and thermodynamics of wormlike micelle-nanoparticle mixtures
by Helgeson, Matthew E., Ph.D., University of Delaware, 2009, 536 pages; AAT 3360232
› 261 references
Preview (181 K) Full Text - PDF (36 MB)
****************************************************************
503.
Study of pulsing flow of reactants in a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)
by Perez, Aquiles, Ph.D., Florida Atlantic University, 2009, 216 pages; AAT 3394570
› 116 references
Preview (267 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
504.
Study of soot deposition in flames and its effect on heat transfer to metal surfaces
by Preciado, Ignacio, Ph.D., The University of Utah, 2009, 197 pages; AAT 3353951
› 90 references
Preview (283 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
505.
Sub-micron indium pillar fabrications
by Pervissian, Pantea, M.A.Sc., University of Waterloo (Canada), 2009, 139 pages; AAT MR56205
› 67 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
506.
Sulfur-tolerant anode catalysts for solid oxide fuel cell using syngas as fuel
by Xu, Zhengrong, Ph.D., University of Alberta (Canada), 2009, 172 pages; AAT NR55639
› 153 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
507.
Supercritical water gasification of biomass
by Pacheco de Resende, Fernando L., Ph.D., University of Michigan, 2009, 216 pages; AAT 3354043
› 20 references
Preview (767 K) Full Text - PDF (8 MB)
****************************************************************
508.
Support defined novel catalyst for enhanced Fischer-Tropsch activity
by Lievers, Ashley Ann, M.S., Southern Illinois University at Carbondale, 2009, 102 pages; AAT 1473965
› 29 references
Preview (352 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
509.
Surface tension measurement of high density polyethylene and its clay nanocomposites in supercritical nitrogen
by Wei, Hua, M.A.Sc., University of Waterloo (Canada), 2009, 108 pages; AAT MR56245
› 12 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
510.
Surface charge heterogeneities and the stability of emulsion drops
by Esmaeili, Payman, Ph.D., University of Alberta (Canada), 2009, 144 pages; AAT NR55342
› 99 references
Preview (266 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


451.
Pressurized hot water extraction of natural products, including silymarins from Silybum marianum and saponins from Panax quinquefolium, with subsequent separation using fast centrifugal partition chromatography and verification with high-performance liquid chromatography
by Engelberth, Abigail S., Ph.D., University of Arkansas, 2009, 184 pages; AAT 3374221
› 153 references
Preview (713 K) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
452.
Processing, structure and properties of semi-crystalline polymer nanocomposites
by Mago, Gaurav, Ph.D., Stevens Institute of Technology, 2009, 282 pages; AAT 3351560
› 269 references
Preview (301 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
453.
Processing & permeability of polyimide-clay nanocomposite membranes
by Zhang, Wenchao, M.S., University of Cincinnati, 2009, 144 pages; AAT 1463582
› 101 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
454.
Production of galacto-oligosaccharides from lactose by immobilized beta-galactosidase and posterior chromatographic separation
by Sanz Valero, Juan Ignacio, Ph.D., The Ohio State University, 2009, 270 pages; AAT 3345836
Preview (617 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
455.
Protein stability at elevated pressure -- Aggregation, refolding and crystallization
by Crisman, Ryan L., Ph.D., University of Colorado at Boulder, 2009, 172 pages; AAT 3387467
› 150 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
456.
Protein misfolding diseases: Cytotoxic mechanism and therapeutic strategies
by Wang, Min Sze, Ph.D., Arizona State University, 2009, 202 pages; AAT 3367295
› 271 references
Preview (225 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
457.
Pseudo-ternary phase diagrams of a drug delivery system
by Wang, Ziheng, M.A.Sc., University of Waterloo (Canada), 2009, 118 pages; AAT MR54921
› 70 references
Preview (947 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
458.
Purification par chromatographie en lit expanse de proteines recombinantes produites par cellules de tabac
by Heslouis, Aline, M.Sc.A., Ecole Polytechnique, Montreal (Canada), 2009, 85 pages; AAT MR53908
› 87 references
Preview (165 K) Full Text - PDF (914 K)
****************************************************************
459.
Pyrolysis and gasification of lignin and effect of alkali addition
by Kumar, Vipul, Ph.D., Georgia Institute of Technology, 2009, 179 pages; AAT 3376311
› 79 references
Preview (932 K) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
460.
Quadrupole magnetic sorting (QMS) of porcine islets of Langerhans
by Shenkman, Rustin M., Ph.D., The Ohio State University, 2009, 277 pages; AAT 3340392
Preview (246 K) Full Text - PDF (46 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


401.
Nanomanufacturing of advanced electrochemical catalysts: Processing and characterization for green energy applications
by He, Jenny Xin, M.E., The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, 2009, 105 pages; AAT 1465801
› 166 references
Preview (300 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************
402.
Nanoporous materials for hydrogen and carbon dioxide adsorption
by Saha, Dipendu, Ph.D., New Mexico State University, 2009, 330 pages; AAT 3400360
› 220 references
Preview (686 K) Full Text - PDF (14 MB)
****************************************************************
403.
Nanoscale thin film ceramic fuel cells
by Shim, Joon Hyung, Ph.D., Stanford University, 2009, 171 pages; AAT 3343884
› 108 references
Preview (306 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
404.
Network morphologies in monodisperse and polydisperse multiblock terpolymers
by Meuler, Adam James, Ph.D., University of Minnesota, 2009, 351 pages; AAT 3344694
Preview (168 K) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
405.
Neural network viscosity models for multi-component liquid mixtures
by Elneihoum, Adel A., M.A.Sc., University of Waterloo (Canada), 2009, 102 pages; AAT MR56036
› 51 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************
406.
New application of crystalline cellulose in rubber composites
by Bai, Wen, Ph.D., Oregon State University, 2009, 204 pages; AAT 3393679
› 141 references
Preview (219 K) Full Text - PDF (10 MB)
****************************************************************
407.
New methods and new paradigm to design sensor networks for process plants
by Nguyen Thanh, Duy Quang, Ph.D., The University of Oklahoma, 2009, 204 pages; AAT 3390064
› 49 references
Preview (335 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************
408.
New solvent for acid gas separation
by Maneeintr, Kreangkrai, Ph.D., The University of Regina (Canada), 2009, 215 pages; AAT NR55124
› 229 references
Preview (599 K) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
409.
Nonlinear estimation for model based fault diagnosis of nonlinear chemical systems
by Qu, Chunyan, Ph.D., Texas A&M University, 2009, 166 pages; AAT 3400810
Abstract
****************************************************************
410.
Nonlinear dynamics and instabilities of viscoelastic fluid flows
by Xi, Li, Ph.D., The University of Wisconsin - Madison, 2009, 230 pages; AAT 3399961
› 172 references
Preview (272 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


351.
Mass transport in the cathode electrode of a molten carbonate fuel cell
by Findlay, Justin E., M.Sc., University of Ontario Institute of Technology (Canada), 2009, 73 pages; AAT MR49317
› 15 references
Preview (347 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************
352.
Mathematical programming based synthesis of rice drying processes
by Wongrat, Wongphaka, Ph.D., University of Waterloo (Canada), 2009, 147 pages; AAT NR56178
› 95 references
Preview (961 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
353.
Mathematical programs with equilibrium constraints (MPECs) in process systems engineering
by Baumrucker, Brian T., Ph.D., Carnegie Mellon University, 2009, 120 pages; AAT 3358068
› 64 references
Preview (280 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************
354.
MD simulations of membrane related equilibrium and non-equilibrium process: Gas permeation and solubility
by Yuan, Huajun, Ph.D., University of Illinois at Chicago, 2009, 139 pages; AAT 3394248
› 102 references
Preview (795 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
355.
Measurement of the interfacial tension of carbon dioxide/brine mixtures and estimation of the carbon dioxide storage capacity in deep saline aquifers
by Mohamed, Ali Algaide, M.A.Sc., Dalhousie University (Canada), 2009, 149 pages; AAT MR55680
› 79 references
Preview (386 K) Full Text - PDF (3 MB) Supplemental files
****************************************************************
356.
Measurement of solution thermodynamic properties of methylsoyate/solvent systems by inverse gas chromatography
by Potts, Thomas Melvin, M.S.Ch.E., University of Arkansas, 2009, 112 pages; AAT 1466635
› 27 references
Preview (737 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
357.
Mechanical and chemical properties of high density polyethylene: Effects of microstructure on creep characteristics
by Cheng, Joy J., Ph.D., University of Waterloo (Canada), 2009, 303 pages; AAT NR55490
› 173 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
358.
Mechanistic modeling of nitroxide-mediated controlled radical polymerization
by Cho, Andrew S., Ph.D., Northwestern University, 2009, 216 pages; AAT 3352562
› 129 references
Preview (156 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
359.
Mechanistic studies of radical-mediated polyolefin modifications
by Wu, Wei, Ph.D., Queen's University (Canada), 2009, 106 pages; AAT NR46210
Preview (1 MB) Full Text - PDF (8 MB)
****************************************************************
360.
Membrane degradation studies in PEMFCs
by Chen, Cheng, Ph.D., Georgia Institute of Technology, 2009, 209 pages; AAT 3376262
› 122 references
Preview (449 K) Full Text - PDF (4 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


301.
Gelation in semiflexible polymers
by Padmanabhan, Venkatram, Ph.D., Columbia University, 2009, 121 pages; AAT 3348400
› 112 references
Preview (295 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
302.
Gene delivery to bone marrow stromal cells by non-viral carriers
by Clements, Basak Acan, Ph.D., University of Alberta (Canada), 2009, 296 pages; AAT NR55327
› 308 references
Preview (642 K) Full Text - PDF (10 MB)
****************************************************************
303.
Generating nano-scale features by electro-machining using an atomic force microscope
by Alkhaleel, Abdallah H., Ph.D., The University of Nebraska - Lincoln, 2009, 153 pages; AAT 3352608
› 73 references
Preview (235 K) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
304.
Green synthesis and applications of polyaniline derivatives
by Jain, Sujit, M.S., University of Massachusetts Lowell, 2009, 67 pages; AAT 1478655
› 37 references
Preview (386 K) Full Text - PDF (3 MB)
****************************************************************
305.
Growth and characterization of ruthenium films deposited by chemical vapor deposition: Towards enhanced nucleation and film properties
by Thom, Kelly Marriott, Ph.D., The University of Texas at Austin, 2009, 161 pages; AAT 3390094
› 107 references
Preview (392 K) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
306.
Growth and characterization of polymer thin films grown using molecular layer deposition with heterobifunctional precursors
by Gibbs, Zachary Michael Conway, M.S., University of Colorado at Boulder, 2009, 176 pages; AAT 1473632
› 70 references
Preview (283 K) Full Text - PDF (7 MB)
****************************************************************
307.
Growth and field emission of multi-walled carbon nanotubes
by Kim, Soo Young, M.S., University of Southern California, 2009, 55 pages; AAT 1464309
› 32 references
Preview (146 K) Full Text - PDF (10 MB)
****************************************************************
308.
Heterogeneous catalysis by gold: The effect of oxide support, external conditions, and the metal/oxide interface
by Laursen, Siris Odin, Ph.D., University of Michigan, 2009, 209 pages; AAT 3392939
› 147 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (11 MB)
****************************************************************
309.
High resolution force fields and residue contact prediction models for protein structure prediction
by Rajgaria, Rohit, Ph.D., Princeton University, 2009, 309 pages; AAT 3356744
› 188 references
Preview (299 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
310.
Homogeneous and heterogeneous reaction rates for the reactions of carbon with carbon dioxide and water
by Culbertson, Brad, Ph.D., University of Illinois at Chicago, 2009, 168 pages; AAT 3394213
› 63 references
Preview (692 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی


251.
Electrochemical scanning tunneling microscopic studies of dye sensitized solar cells
by Pasupuleti, Sudhira, M.S., University of Louisville, 2009, 131 pages; AAT 1481855
Abstract
****************************************************************
252.
Electrospinning cellulose based nanofibers for sensor applications
by Nartker, Steven, Ph.D., Michigan State University, 2009, 196 pages; AAT 3395495
› 134 references
Preview (237 K) Full Text - PDF (2 MB)
****************************************************************
253.
Electrochemical and photocatalytic oxidation of carbon and hydrocarbons
by Guzman Montanez, Felipe, Ph.D., The University of Akron, 2009, 155 pages; AAT 3393064
› 103 references
Preview (1 MB) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
254.
Electromigration enhanced kinetics of copper-tin intermetallic compounds in lead-free solder joints and copper low-k dual damascene processing using step and flash imprint lithography
by Chao, Huang-Lin, Ph.D., The University of Texas at Austin, 2009, 309 pages; AAT 3389768
› 118 references
Preview (184 K) Full Text - PDF (13 MB)
****************************************************************
255.
Electrokinetic techniques for enhancing the mixing effect and manipulating biological particles in microfluidics
by Song, Hongjun, Ph.D., University of Maryland, Baltimore County, 2009, 228 pages; AAT 3389014
Preview (195 K) Full Text - PDF (6 MB)
****************************************************************
256.
Electrochemical performance and discharge mechanism of silver vanadium phosphorous oxide
by Tanzil, Kevin, M.S., State University of New York at Buffalo, 2009, 56 pages; AAT 1469139
› 41 references
Preview (174 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************
257.
Electron transport mechanism of titania chains in the framework of titanosilicates ETS-4 and ETS-10
by Ozkanat, Onnaz, M.S., Northeastern University, 2009, 125 pages; AAT 1465624
› 82 references
Preview (2 MB) Full Text - PDF (17 MB)
****************************************************************
258.
Electrochemical generation of hydrogen via the hybrid sulfur process
by Staser, John A., Ph.D., University of South Carolina, 2009, 225 pages; AAT 3350269
› 80 references
Preview (139 K) Full Text - PDF (1 MB)
****************************************************************
259.
Electroless deposition methods to synthesize fuel cell catalysts: Methodology and structural characteristics
by Beard, Kevin, Ph.D., University of South Carolina, 2009, 291 pages; AAT 3344668
Preview (209 K) Full Text - PDF (12 MB)
****************************************************************
260.
Elucidation of design criteria for siRNA delivery in mammalian cells using polyethylenimine
by Wong, Lily Suzanna, Ph.D., University of Illinois at Urbana-Champaign, 2009, 221 pages; AAT 3363114
› 157 references
Preview (518 K) Full Text - PDF (5 MB)
****************************************************************


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389 توسط مهندس باغی
درباره وبلاگ

آرشیو مطالب

آخرین مطالب

نویسندگان

موضوعات

پیوند ها

لینكستان

آمار سایت

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت /font>

Blog Skin
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic